Elektroliečba 

bezpečná a spoľahlivá elektroliečba v Košiciach

ELEKTROLIEČBA KOŠICE

Elektroterapia je založená na striedaní nízko, stredne a vysokofrekvenčného prúdu, ktoré pôsobia na ľudský organizmus. Vďaka použitiu špecifických druhov prúdu podporuje chod fyziologických procesov v tkanivách. Je adekvátnym doplnkom na podpornú fyzikálnu liečbu, rôznych neurologických, ortopedických, interných a iných ochorení sprevádzaných bolesťou a zvýšeným alebo zníženým svalovým napätím

Efekt elektrického prúdu závisia predovšetkým od použitej frekvencie. Princíp elektroliečby spočíva v stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie a priebehu. Odporúčame liečbu podstúpiť 5 až 6x, pričom každá jedna procedúra trvá 30 minút.

Na našom centre využívame nasledujúce druhy terapie:

Účinky elektroliečby:

Základné indikácie:

Kontraindikácie:

HiTop terapia

HiTop (High Tone Power) terapia využíva liečbu so sínusovými vlnami strednej frekvencie. Pracuje v rozmedzí medzi 4096 a 32 768 Hz. Táto elektroterapia predstavuje nový krok v oblasti elektroliečby. Hlavným cieľom je priame ovplyvnenie metabolizmu buniek. Tento typ elektroterapie privádza do tela energiu pre zvýšenie energetického potenciálu buniek, vďaka čomu prinúti bunkové štruktúry oscilovať. To prispieva k normalizácii metabolizmu a zmierneniu bolesti. Trvanie jednej procedúry je 60 minút.

Indikácie:

Elektroliečba v Košiciach

Ak máte záujem o naše služby, pre zabezpečenie plynulej prevádzky je nutné sa na procedúry objednať.

 

Objednať sa